Вимірювальна лабораторія

Виробнича лабораторія КП “Київміськсвітло” є самостійним структурним підрозділом підприємства.

Фахівці лабораторії виконують роботи у відповідності з свідоцтвом про атестацію, а саме:

 • Випробування та вимірювання у мережах установок споживачів до 1000В;
 • Визначення місця пошкодження кабельної лінії;-Визначення траси кабельної лінії;
 • Визначення опору розтікання струму як заземлюючого контура так і окремого заземлювача;
 • Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами;
 • Вимірювання повного опору кола “фаза-нуль” ;
 • Випробування основних (штанги, кліщі, інструмент) та додаткових (рукавиці, калоші, боти) засобів захисту;
 • Випробування монтерських поясів і канатів.
 • Вимірювання нормованих рівнів освітленості та яскравості установок вуличного освітлення.

На всі випробування та вимірювання видаються протоколи встановленого зразка.

 

До складу виробничої лабораторії входять наступні групи фахівців:

 • Інженерно-технічні працівники (посада – інженер з налагодження й випробувань);
 • Технічні працівники (посада – електромонтер з випробувань та вимірювань).

 

До складу виробничої лабораторії також входить:

 • приміщення з вимірювальним обладнанням за адресою: 03067 м. Київ, вул. Машинобудівна, 40;
  пересувна випробувальна електролабораторія типу ЕТЛ-10 скомплектована на основі автомашини ГАЗ-53 держ. номер 140-46КА. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Машинобудівна, 40.
 • пересувна випробувальна електролабораторія типу Р-07И № 13088в складі з установкою ИУ-50 № 13088 скомплектована на основі автомашини ГАЗель держ. номер АА 19-03 ІА. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Машинобудівна, 40
lab_images-1

Пересувна електролабораторія типу ЕТЛ-10

В своїй роботі Виробнича лабораторія керується організаційними і методичними документами Держспоживстандарту України, даним Положенням, “Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, “Правилами улаштування електроустановок”, “Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів”, “Правилами експлуатації електрозахисних засобів”, “Правилами безпеки при роботі з інструментами і пристосуваннями”, Статутом підприємства і іншими документами, які стосуються діяльності лабораторії.

Задачі і функції виробничої лабораторії

Задачі Функції
 1 Проведення науково-дослідних і експериментальних робіт.
 • Організація науково-дослідних, пошукових і експериментальних робіт відповідно до перспектив розвитку і науково-технічної політики підприємства.
 • Проведення науково-дослідних робіт з опанування новими видами виробів, застосування нових матеріалів, ощадливої витрати матеріально-сировинних ресурсів.
 • Проведення науково-дослідних і пошукових робіт за договорами зі сторонніми організаціями.
 • Розробка пропозицій по технологічних, конструктивних та інших змінах відповідно до діяльності підприємства.
 • Організація лабораторного контролю якості матеріалів, що надходять на підприємство, а також засобів захисту з метою визначення відповідності їх діючим виробничим стандартам, технічним умовам, екологічним стандартам, тощо.
 • Аналіз і систематизація отриманих даних, ведення лабораторних журналів.
 • Висновок з договорів на виконання робіт зі сторонніми організаціями.
 • Дослідження причин виникнення браку.
 • Організація консультацій за рішенням окремих профілактичних питань.
 • Економічне обґрунтування необхідності відновлення парку устаткування виробничої лабораторії.
 2 Впровадження у виробництво прогресивних технологій.
 • Розробка методик та інструкцій з поточного контролю виробництва, у тому числі по експрес-контролю на робочих місцях.
 • Розробка тематичних планів науково-дослідних робіт.
 • Розробка нових методів визначення якості продукції, оцінки якості матеріалів.
 • Проведення експериментів за заявками структурних підрозділів підприємства.
 • Складання заявок відповідним структурним підрозділам підприємства на матеріали і комплектуючі вироби для виробничої лабораторії.
 3 Контроль за технологічною дисципліною.
 • Контроль за станом і роботою контрольно-вимірювальної апаратури, надання її на періодичну державну перевірку.
 • Забезпечення контролю за технологічною дисципліною в підрозділах підприємства.
 • Здійснення контролю за дотриманням технології обслуговування устаткування.
 • Контроль за дотриманням умов збереження ремонтних і видаткових матеріалів.
 4 Економія коштів підприємства за рахунок раціоналізації роботи виробничої лабораторії.
 • Участь у загальному плануванні діяльності підприємства.
 • Участь в атестації і сертифікації продукції підприємства.
 • Організація взаємодії з науково-дослідними інститутами, організаціями.
 • Вивчення іноземного та вітчизняного досвіду науково-дослідної й експериментаторської діяльності.

 

Виробнича лабораторія  комплектована сучасним пошуковим та діагностичним обладнанням фірм “Radiodetection” та “Sonel”, що дозволяє фахівцям, у більшості випадків, визначати місця кабельних пошкоджень без пропалювання.

Згідно “Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів”, при експлуатації мереж зовнішнього освітлення необхідно періодично виконувати вимірювання рівнів освітленості та інших нормованих світлотехнічних показників світлотехнічних установок. З цією метою виробнича лабораторія обладнана сучасними цифровими люксметрами.

Для контролю світлорозподілу та світлового потоку, що випромінюється світловими приладами вуличного освітлення у лабораторії  створено фотометричний стенд.

control_stend

Стенд для контролю світлорозподілу світлових приладів. На поворотному стенді закріплено досліджуваний світлодіодний світильник вуличного освітлення.

Деякі результати робіт фахівців лабораторії висвітлюються у фахових  виданнях, зокрема й журналі Світло Lux, а саме:

 1. “Світлодіоди і вуличне освітлення. Деякі міркування, дослідження та висновки. В.І. Степура  №2, 2012. стор.19;
 2. “Моделювання характеристик загороджувальних вогнів на основі світловипромінюючих діодів. В.О. Шевченко, В.І. Степура ”  №6, 2012. стор. 52 ;
 3. “Вимірюємо освітленість на вулиці. В.І. Степура, А.П. Колотюк.  № 2, 2013. стор. 36.