Нормативна база

Закон України “Про благоустрій населених пунктів”

ДБН В.2.5-28-2006 “Природне і штучне освітлення”

Розпорядження від 14.01.2009р. №22 “Про затвердження сезонного режиму роботи мереж зовнішнього освітлення на території міста Києва”

“Правила благоустрою міста Києва”, затверджені рішенням Київської міської ради №1051/1051від 25 грудня 2008 року

ВІДКРИТІ ДАНІ

Статут Комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше

Порядок та нормативно – правові акти, на основі яких утворюються тарифи на послуги комунального підприємства

Інформація про операції та забов’язання Комунального підприємства з державним та/або місцевим бюджетом

Відомості про договори, учасником яких є Комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» шляхом розміщення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів.

Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням

Інформація про операції та зобов’язання комунального унітарного підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства.
Розміщено за посиланням www.007.org.ua, операції у результаті державно-приватного партнерства не виникали.
Цілі діяльності комунального унітарного підприємства
Забезпечення зовнішнього освітлення об’єктів благоустрою, які належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва, шляхом утримання, експлуатації, поточного і капітального ремонту, модернізації, реконструкції та будівництва електромереж зовнішнього освітлення м. Києва.